Thursday, December 31, 2009

အရွင္ လကၡဏ (ျမစၾကာဆရာေတာ္)


ျမစၾကာဆရာေတာ္ ဦးလကၡဏ
နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေတာ္မ်ား

ဒီေနရာကိုႏွိပ္ၿပီး တရားေတာ္မ်ားရွိရာသြားပါ... 
Click here to link...

တရားနာၿပီး တရားအတိုင္း က်င့္ၾကံႏိုင္ၾကပါေစ။

Wednesday, December 30, 2009

အရွင္ ပုညာနႏၵ (မိုးကုတ္)အရွင္ ပုညာနႏၵ (မိုးကုတ္ ဓမၼကထိက)
နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေတာ္မ်ား


Mp3 တရားေတာ္ ၄၇-ပုဒ္

၁။ ေသရဲေအာင္ႀကိဳးစားၾက... 
၂။ နိဗၺာန္ကို ဘယ္လို လိုခ်င္သလဲ...
၃။ လွဴတယ္ဆိုတာ ရလိုက္တာပါ...
၄။ စိတ္ယဥ္ေက်းမွ ခ်မ္းသာရ...
၅။ ဘဝေထာင္မွ လြတ္ၾကပါေစ...
၇။ အလုပ္ေပး... စိတ္ကိုအလွဆင္ၿပီးမွ လွဴလိုက္ပါ...
၈။ ေသမင္းလက္မွ လြတ္ဖို႔ရာ...
၉။ ဂ်ဳိကုိင္ၿပီးမွ ႏို႔မေတာင့္တနဲ႔...
၁၀။ ေတာင္းပန္ပါတယ္ ျမတ္စြာဘုရား...
၁၁။ ဘယ္ခ်မ္းသာကို လိုလို႔ လွဴတာလဲ...
၁၂။ အသိအျမင္ ရွင္းၾကပါေစ...
၁၃။ ခဏေကာင္းကို အလြတ္မခံႏိုင္ပါ...
၁၄။ အျမင္ဉာဏ္ ရွင္းၾကပါေစ...
၁၅။ ဉာဏ္အျမင္ ရွင္းၾကပါေစ...
၁၆။ ကိုင္းကြ်န္းမွီ ကြန္းကိုင္းမွီ...
၁၇။ ဉာဏ္အျမင္ရွင္းၾကပါေစ...
၁၈။ သတၱဝါတို႔၏ မွီရာ...
၁၉။ ဘယ္လိုက်င့္မွ ဆင္းရဲလြတ္ရ...
၂၀။ အပူရြာမွ ေအးရြာသို႔...
၂၁။ ဝန္ထမ္းဘဝ လြတ္ၾကပါေစ...
၂၂။ ကိုယ္ေထာင္တဲ့ေလွခါး ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ မဖ်က္ဆီးနဲ႔...
၂၃။ မိုက္မဲမႈႏွင့္ စခဲ့သည့္ဒုကၡ...
၂၄။ လုပ္သင့္တာကို အခ်ိန္မွီေလးလုပ္ထားၾက...
၂၅။ တာဝန္ေက်ပါေစ...
၂၆။ အေသတတ္ေအာင္ က်င့္ထားၾက...
၂၇။ ႏွစ္သက္စရာက ဘယ္ဟာလဲ...
၂၈။ အဝိဇၨာႏွင့္ ဝိဇၨာ... ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ...
၂၉။ ခႏၶာထဲကရွိတဲ့တရား သိေအာင္ၾကည့္ထား...
၃၀။ လိုတာေတြကို ျဖည့္ေနတာပါ...
၃၁။ သံေယာဇဥ္ျဖတ္ဖို႔ လာတာပါ...
၃၂။ ဝဋ္ကြ်တ္တဲ့အလွဴ လွဴၾကစို႔...
၃၃။ ကိုယ္စိတ္ ကိုယ္ေက်ာင္းၾက...
၃၄။ ေက်းဇူးဆပ္တာပါ...
၃၅။ ယုန္ခုန္ခုန္လို႔ ေရွ႔မတိုးတာလား...
၃၆။ လွဴရတာ ေက်နပ္စရာပါ...
၃၇။ တရားမနာရရင္ ႐ႈံးတယ္...
၃၈။ ကိုယ္နဲ႔မဆိုင္တဲ့အသိ ရွိပါေစ...
၃၉။ စုေပါင္းအလွဴနဲ႔ အေဆာက္အဦ လွဴရျခင္းအက်ဳိး...
၄၀။ ကိုယ္စိတ္ကိုယ္ေက်ာင္းၾက...
၄၁။ လွပတဲ့ဘဝနဲ႔ နိဗၺာန္ဝင္ခ်င္ရင္...
၄၂။ စင္ၾကယ္တဲ့ ကုသိုလ္ျခံရံတဲ့ ေမြးေန႔အလွဴ...
၄၃။ အနာဂါမ္လည္း အထင္ေသးတတ္ေသးတာပဲ...
၄၄။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခိုင္ပါေစ...
၄၅။ အိပ္မက္ပမာ နားလည္ပါ...
၄၆။ ေမြးေန႔မွာ ပါရမီျပည့္ေအာင္ လွဴၾကည့္မယ္...
၄၇။ သီလေဆာက္တည္လွဴဒါန္းလွ်င္...

တရားနာၿပီး တရားအတိုင္း က်င့္ၾကံႏိုင္ၾကပါေစ

အရွင္ သီလာနႏၵာဘိဝံသ

ေဒါက္တာ သီလာနႏၵာဘိဝံသ, အရွင္
အဂၢမဟာပ႑ိတ
ဓမၼာနႏၵာေက်ာင္းဆရာေတာ္

ဗုဒၵဘာသာ အေျခခံ တရားေတာ္...

ဒီေနရာကိုႏွိပ္ၿပီး တရားေတာ္မ်ားရွိရာသြားပါ...
Click here to link...

တရားနာၿပီး တရားအတိုင္း က်င့္ၾကံႏိုင္ၾကပါေစ

Tuesday, December 29, 2009

အရွင္ ပညာေဇာတ (ဓမၼဒူတ)

ဓမၼဒူတ အရွင္ပညာေဇာတ
သာသနဓဇ သိရီပဝရဓမၼာစရိယ၊ ဗုဒၶသာသန ဝိသိ႒ ဒီဃ ဘာဏက၊
အဘိ သိရီပဝရ သာသနာလကၤာရ ဒီဃနိကာယ၊ ပိဋကတၱယ ပါရဂူ၊
အဂၢမဟာ သဒၶမၼေဇာတိကဓဇ၊ အဂၢမဟာဓမၼကထိက

ဒီေနရာကိုႏွိပ္ၿပီး တရားေတာ္မ်ားရွိရာသြားပါ...
Click here to link...


MP3 တရားေတာ္ ၈၅-ပုဒ္။

၁. ဓနပါလ သူေဌး ၿပိတၱာႀကီး တရားေတာ္။
၂. ခႏၶာသြားလမ္း တရားေတာ္။
၃. ေၾကးြတင္႐ွင္ဘုရင္အပ္ တရားေတာ္။
၄. ႀကီးပြါးေၾကာင္းရာ ၇-ျဖာ တရားေတာ္။
၅. ေနာင္တ ၁ဝ-ပါး တရားေတာ္။
၆. ခ်မ္းသာသက္ရွည္နည္း တရားေတာ္။
၇. စံယူစရာ ခႏၲီမဂၤလာ တရားေတာ္။
၈. တိုက္ပြဲႏွစ္မ်ဳိး တရားေတာ္။
၉. သတ္ပူေဇာ္က အသတ္ခံရ တရားေတာ္။
၁ဝ. ေသမင္းတမန္ငါးဦး တရားေတာ္။
၁၁. အလံုးစံုေစာင့္မွ လြတ္ေျမာက္ရ တရားေတာ္။
၁၂. အတြင္းလွႏွင့္ အျပင္လွ တရားေတာ္။
၁၃. ဣရိယာပုဒ္ ျပင္သင့္ မျပင္သင့္ တရားေတာ္။
၁၄. ေခၚရာေပၚရာ႐ႈေနပါ တရားေတာ္။
၁၅. ခႏၶာ ၅-ပါး ကမ္းနားသစ္ပင္ တရားေတာ္။
၁၆. မိတ္ေဆြေပါင္းဖက္ ရန္တိုက္ဖ်က္ တရားေတာ္။
၁၇. မွ်တမွ တရားရ တရားေတာ္။
၁၈. ေသမွာေၾကာက္လွ်င္ တရားဝင္ တရားေတာ္။
၁၉. ဝိပႆနာညစ္ညဴးေၾကာင္း ၁ဝ-ပါး တရားေတာ္။
၂ဝ. ဝိပႆနာဆိုတာဘာလဲ တရားေတာ္။
၂၁. ေအးကြက္ကို႐ွာ တရားေတာ္။
၂၂. ဒုကၡသစၥာျမင္မွ တရားရ တရားေတာ္။
၂၃. ဣေႁႏၵထက္ေၾကာင္း တရားေတာ္။
၂၄. ကိုယ္သာနာ၍ စိတ္မနာေစနဲ႔ တရားေတာ္။
၂၅. လကၡဏာယာဥ္စီးမွ တရားေတာ္။
၂၆. မီးေလာင္ခႏၶာ တရားေတာ္။
၂၇. ႐ွိတိုင္းသိတာ ဝိပႆနာ တရားေတာ္။
၂၈. ႐ႈပြားေလလွ်င္ တဏွာစင္ တရားေတာ္။
၂၉. သစၥာျမင္မွ ေအးျမရ တရားေတာ္။
၃ဝ. သစ္တံုးပမာ ေယာဂီပါ တရားေတာ္။
၃၁. မဲ့ေသၿပံဳးေသ တရားေတာ္။
၃၂. ႏွလုံးသြင္းမွန္မွ နိဗၺာန္ရ တရားေတာ္။
၃၃. ဘုရားပြင့္ရေၾကာင္း တရားေတာ္။
၃၄. ဝိပႆနာမခက္ ဒါနခက္ တရားေတာ္။
၃၅. အ႐ႈမွားက တရားမရ တရားေတာ္။
၃၆. ဘယ္တရားလြန္မွ ေကာင္းသနည္း တရားေတာ္။
၃၇. ေႁမြဆိုးေလးေကာင္ ကိုယ္တြင္းေလွာင္ တရားေတာ္။
၃၈. သခင္တလွည့္ ကြၽန္တလွည့္ တရားေတာ္။
၃၉. ေသမင္းႏွင့္ စစ္ခင္းပြဲ တရားေတာ္။
၄ဝ. ေသရြာသြားခႏၶာ တရားေတာ္။
၄၁. ဝဋ္ကြၽတ္ေလမွ နိဗၺာန္ရ တရားေတာ္။
၄၂. ယုတ္ျမတ္သံသရာလွည့္လည္႐ွာ တရားေတာ္။
၄၃. အိပ္ျခင္းႏိုးျခင္း တရားေတာ္။
၄၄. ကမၻာအစႏွင့္ သတၱဝါအစ တရားေတာ္
၄၅. ေက်ာင္းလွဴဒါန္းရ က်ိဳးဖလ တရားေတာ္။
၄၆. ကိုယ့္ကိုကိုယ္မ်ား ခ်စ္ပါရဲ႕လား တရားေတာ္။
၄၇. လွဴက်ိဳးသိမွ သက္စြန္႔လွဴ တရားေတာ္။
၄၈. နီးစပ္ရာပါတတ္သည္ တရားေတာ္။
၄၉. ဆြမ္းစားဆင္ျခင္ရန္ တရားေတာ္။
၅ဝ. အတုမ႐ွိေလးပါး တရားေတာ္။
၅၁. ဘယ္သူတို႔က ကိုယ္ေစာင့္ၾကပ္ တရားေတာ္။
၅၂. ခႏၶာႀကီးသည္ ဘယ္သြားေနလဲ တရားေတာ္။
၅၃. ကုသိုလ္သီလ ဘယ္က်ိဳးရ တရားေတာ္။
၅၄. လမ္း႐ွင္းေလမွ ႐ႈပြားရ တရားေတာ္။
၅၅. သီးခံက်င့္ဟာ ျမတ္ဆုံးပါ တရားေတာ္။
၅၆. ေရခ်ိဳးျခင္းႏွင့္ သက္သတ္လြတ္ တရားေတာ္။
၅၇. ၃၁-ဘုံ ႏြားသတ္႐ုံ တရားေတာ္။
၅၈. ကံေလးမ်ိဳး အက်ိဳးေပး တရားေတာ္။
၅၉. ကိုယ့္ဘက္သာ ကိုယ္ဆြဲသည္ တရားေတာ္။
၆ဝ. သူေတာ္ေကာင္းလကၡဏာ တရားေတာ္။
၆၁. အသင္ဘယ္လိုလူလဲ တရားေတာ္။
၆၂. ၁၁-မီး ၿငိမ္းမွ နိဗၺာန္ရ တရားေတာ္။
၆၃. အက်င့္ႏွင့္ အက်ိဳးရ တရားေတာ္။
၆၄. ကမ္းနားသစ္ပင္ တရားေတာ္။
၆၅. ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ကား သတၱဝါမ်ားကိုဖန္ဆင္းထားပါသလဲ
၆၆. ၾကခတ္ရုံပမာ ရုပ္တဏွာ။
၆၇. ေသာတာပန္တည္လိုလွ်င္။
၆၈. ကံျပဳတိုင္းသာ ခံရမွာ။
၆၉. ေကာင္းဆိုးျပဳသမွ် ကိုယ္ပဲရ။
၇ဝ. လကၡဏာေရးထင္မွ နိဗၺာန္ရ။
၇၁. တရားႏွင့္ေနေလ့ရွိသူဆိုတာ။
၇၂. တပ္မက္မွားက ဝဋ္လည္ရ။
၇၃. အိမ္ကထြက္ႏွင့္ အိမ္ကိုျပန္ ဘယ္ဟာျမန္သလဲ။
၇၄. ဘဝတဏွာေၾကာက္စရာ။
၇၅. ဘယ္လိုက်င့္မွ ဆင္းရဲကင္းရ။
၇၆. ဒုကၡလက္သည္။
၇၇. ကံကုန္မွ နိဗၺာန္ရ။
၇၈. ကုသိုလ္ျပဳနည္း။
၇၉. လင္သားခ်စ္တဲ့ တရားခ်စ္သူ။
၈ဝ. သင့္အိမ္ေထာင္ ဘယ္လိုအိမ္ေထာင္လဲ။
၈၁. ဗုဒၶ၏ လကၡဏာေတာ္(၃၂)ျဖာ (၁)။
၈၂. ဗုဒၶ၏ လကၡဏာေတာ္(၃၂)ျဖာ (၂)။
၈၃. ဗုဒၶ၏ လကၡဏာေတာ္(၃၂)ျဖာ (၃)။
၈၄. ဗုဒၶ၏ လကၡဏာေတာ္(၃၂)ျဖာ (၄)။
၈၅. ဗုဒၶ၏ လကၡဏာေတာ္(၃၂)ျဖာ (၅)။

တရားနာၿပီး တရားအတိုင္း က်င့္ၾကံႏိုင္ၾကပါေစ။

အရွင္ ဝိလာသ (လယ္တီဆရာေတာ္)


လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရား ဦးဝိလာသ
နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေတာ္မ်ားMp3   ၂၆-ပုဒ္

 ၁။ အာဠာဝကဘီလူးခြ်တ္ခန္း တရားေတာ္။
၂။ ေျခာက္ေပတြင္း တရားေတာ္...
၃။ ဂုဏ္ရည္မတူ တရားေတာ္...
၄။ မာတဂၤ တရားေတာ္...
၅။ ေမာင္ကာလ တရားေတာ္...
၆။ ေဝႆႏၲရာဇာတ္ေတာ္...
၇။ အဇာတသတ္ တရားေတာ္- ၁။
၈။ အဇာတသတ္ တရားေတာ္- ၂။
၉။ အဇာတသတ္ တရားေတာ္- ၃။
၁ဝ။ ဗိမၺိသာရမင္း တရားေတာ္- ၁။
၁၁။ ဗိမၺိသာရမင္း တရားေတာ္- ၂။
၁၂။ ဗိမၺိသာရမင္း တရားေတာ္- ၃။
၁၃။ တရားေတာ္...
၁၄။ ပကၠဳႆာတိ ႐ွင္ဘုရင္ တရားေတာ္- ၁။
၁၅။ ပကၠဳႆာတိ ႐ွင္ဘုရင္ တရားေတာ္- ၂။
၁၆။ ပကၠဳႆာတိ ႐ွင္ဘုရင္ တရားေတာ္- ၃။
၁၇။ ဗ်ဳိင္းနားဘုရင္ တရားေတာ္...
၁၈။ ထမင္းဂ်ဳိးအလွဴ တရားေတာ္...
၁၉။ လာဇာေဒဝီ တရားေတာ္...
၂ဝ။ အ႐ွင္မဟိႏၵ တရားေတာ္...
၂၁။ စပ်စ္သီး တရားေတာ္...
၂၂။ သိၾကားမင္း တရားေတာ္...
၂၃။ သုဘလုလင္ တရားေတာ္...
၂၄။ သခၤါရ တရားေတာ္...
၂၅။ သစၥာ တရားေတာ္...
၂၆။ ဝိသာခ တရားေတာ္...

တရားနာၿပီး တရားအတိုင္း က်င့္ၾကံႏိုင္ၾကပါေစ။

အ႐ွင္ ဇာေနယ် (မိုးညိဳဆရာေတာ္)

မိုးညိဳဆရာေတာ္ အ႐ွင္ဇာေနယ်

နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေတာ္မ်ား

ဒီေနရာကိုႏွိပ္ၿပီး တရားေတာ္မ်ားရွိရာသြားပါ...
Click here to link... 

Mp3     ၃ဝ-ပုဒ္

 ၁။ ေလာဘ တရားေတာ္ ၁ဝ-ပိုင္း။
၁၁။ ေဒါသ တရားေတာ္ ၈-ပိုင္း။
၁၉။ ေမာဟ တရားေတာ္ ၂-ပိုင္း။
၂၁။ စိတ္၏သဘာဝ တရားေတာ္။
၂၂။ သိစိတ္ႏွင့္မသိစိတ္ တရားေတာ္။
၂၃။ စိတ္၏ျဖစ္စဥ္ တရားေတာ္။
၂၄။ ေစတနာ၏သတၱိ တရားေတာ္။
၂၅။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္။
၂၆။ ပ႒ာန္း တရားေတာ္။
၂၇။ ပါရမီဆယ္ပါး တရားေတာ္။
၂၈။ အပူဆံုးမီး တရားေတာ္။
၂၉။ ေဇာႏွင့္ကံျဖစ္ပံု တရားေတာ္။
၃ဝ။ နာမ္ဇီဝိတ တရားေတာ္။

တရားနာၿပီး တရားအတိုင္း က်င့္ၾကံႏိုင္ၾကပါေစ။

Monday, December 28, 2009

အ႐ွင္ ဇနကာဘိဝံသ (မဟာဂႏၶာ႐ံု)

အမရပူရ မဟာဂႏၶာ႐ံုဆရာေတာ္
အ႐ွင္ဇနကာဘိဝံသ
နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေတာ္မ်ား


ဒီေနရာကိုႏွိပ္ၿပီး တရားေတာ္မ်ားရွိရာသြားပါ...
Click here to link...


Mp3 ၄၅-ပုဒ္

၁။ ပ႒ာန္းတရားေတာ္၊ ၁ မွ ၃ဝ ထိ
၃၁။ ဓမၼစၾကာတရားေတာ္။ ၃၁ မွ ၃၈ ထိ
၃၉။ အနတၱလကၡဏာသုတ္။ ၃၉ မွ ၄၂ ထိ
၄၃။ သူေတာ္ေကာင္းတရားေတာ္။
၄၄။ အ႐ွင္ဇနကာဘိဝံသ အ႐ွင္ရ႒ပါလသုတၱံ။
၄၅။ အ႐ွင္ဇနကာဘိဝံသ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုသာခ်စ္ခင္ပါ။

တရားနာၿပီး တရားအတိုင္း က်င့္ၾကံႏိုင္ၾကပါေစ။

Saturday, December 26, 2009

အရွင္ အာစာရာလကၤာရ (စစ္ကိုင္း)


အရွင္အာစာရာလကၤာရ (စစ္ကိုင္းေရႊဟသၤာ)

နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေတာ္မ်ား


ဒီေနရာကိုႏွိပ္ၿပီး တရားေတာ္မ်ားရွိရာသြားပါ...
Click here to link...

Mp3 ၁၈-ပုဒ္

၁. အေဖ့ေနရာ၊ ၃.၃.၂ဝဝ၆။
၂. အသက္ေပးၿပီး ခ်စ္တဲ့အေမ။
၃. အားကိုးပါရေစ ကေလးရယ္ တရားေတာ္။
၄. လူတိုင္း တာဝန္ကိုယ္စီ ရွိၾကသည္၊ ၁၁-၁၁-၂ဝဝ၆၊ ၁
၅. လူတိုင္း တာဝန္ကိုယ္စီ ရွိၾကသည္၊ ၁၁-၁၁-၂ဝဝ၆၊ ၂
၆. မိဘေက်းဇူး ဆပ္ဖူးၿပီလား၊ ၁ဝ-၂-၂ဝဝ၈၊ ၁
၇. မိဘေက်းဇူး ဆပ္ဖူးၿပီလား၊ ၁ဝ-၂-၂ဝဝ၈၊ ၂
၈. မိဘေက်းဇူး အေၾကဆပ္နည္း၊ ၂၇-၁၂-၂ဝဝ၅၊
၉. မိဘေက်းဇူး ဆပ္ၾကပါစို႔၊ ၁၇-၁၂-၂ဝဝ၅၊ ၁
၁ဝ. မိဘေက်းဇူး ဆပ္ၾကပါစို႔၊ ၁၇-၁၂-၂ဝဝ၅၊ ၂
၁၁. ေနမဝင္ခင္ ရိကၡာျပင္။
၁၂. တာဝန္ကိုယ္စီ ရွိၾကသည္၊ ၁၅-၁၁-၂ဝဝ၆၊ ၁
၁၃. တာဝန္ကိုယ္စီ ရွိၾကသည္၊ ၁၅-၁၁-၂ဝဝ၆၊ ၂
၁၄. သူေတာ္ေကာင္းတို႕ရဲ႔ ႏွလုံးသား၊ ၁၃-၁၂-၂ဝဝ၆၊ ၁
၁၅. သူေတာ္ေကာင္းတို႕ရဲ႔ ႏွလုံးသား၊ ၁၃-၁၂-၂ဝဝ၆၊ ၂
၁၆. ဝါကြၽတ္ေလတုိင္း မ်က္ရည္ဝိုင္း ၂၇-၂-၂ဝဝ၆
၁၇. ယဥ္ေက်းလိမၼာ ကေလးတရားပြဲ။
၁၈. ယုံလိုက္စမ္းပါ ကေလးရယ္၊ ၁၃-၁၂-၂ဝဝ၆၊


တရားနာၿပီး တရားအတိုင္း က်င့္ၾကံႏိုင္ၾကပါေစ