Thursday, May 20, 2010

ဘယ္သူလာၿပီး ရွင္းေပးမွာလဲ...၁ ရုပ္သံ (ဒယ္အိုး ဆရာေတာ္)ဒယ္အိုး ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ မိုးကုတ္ဓမၼကထိက

ဘယ္သူလာၿပီး ရွင္းေပးမွာလဲ...၁

video
တရားနာၿပီး တရားအတိုင္း က်င့္ၾကံႏိုင္ၾကပါေစ