Monday, May 3, 2010

ကိုယ့္ဘ၀ ကိုယ္ဖန္တီးပါတယ္... ၆ (ဓမၼဒူတ) ႐ုပ္သံ


ေဒါက္တာ အရွင္ေဆကိႏၵ (ဓမၼဒူတ)
ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ


ကိုယ့္ဘ၀ ကိုယ္ဖန္တီးပါတယ္ တရားေတာ္ ၆